Wie Wij Zijn

Stichting Claire Foundation is ontstaan op 19 augustus 2011. Het initiatief voor Stichting Claire Foundation  is genomen door mensen die zelf zijn opgegroeid in Burundi maar door omstandigheden moesten vluchten. Wij zijn drie vrouwen uit Burundi die iets willen doen voor ons vaderland.

ANBI STATUS

Stichting Claire Foundation heeft een ANBI Status hiermee zijn al uw Donaties volledig aftrekbaar.

Lees meer…

Wezen In Burundi

Burundi is een van de vele Afrikaanse landen waar veel mensen getroffen zijn door HIV / AIDS hebben. De verspreiding van hiv / aids brengt Burundi tussen de landen die sterk hebben geraakt door deze pandemie in de wereld.

lees meer…