Wie Wij Zijn

Stichting Claire Foundation is ontstaan op 19 augustus 2011. Het initiatief voor Stichting Claire Foundation  is genomen door mensen die zelf zijn opgegroeid in Burundi maar door omstandigheden moesten vluchten. Wij zijn drie vrouwen uit Burundi die iets willen doen voor ons vaderland.  Het doel van de Stichting Claire Foundation is het inzamelen van gelden voor:

* De Bestrijding van ziekten zoals Aids en Malaria

* De opvang van weeskinderen

* Het bouwen van school en apotheek

* Hulp aan weduwen d.m.v. begeleiding, training om zo onafhankelijk te worden.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden :

* Voorzitter: Mevr.  Marie Claire van den Broek-Karangwa

* Secretaris: Mevr. Madeleine Munyankiko

* Penningmeester: Mevr. Nicole Kamigisha

Je bent misschien wel een kunstenaar die zichzelf en zijn werk hier wil voorstellen of misschien heb je een bedrijf met een missie om te beschrijven.